MOĞOLİSTAN

Moğolistan Çay Kültürü, Moğolistan, Doğu ve Orta Asya’da bulunan denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Ülkenin kuzeyinde Rusya, güneyinde, doğusunda ve batısında Çin Halk Cumhuriyeti vardır. Moğolistan’ın Kazakistan’a sınırı olmamasına rağmen ülkenin en batısı Kazakistan’ın doğu ucuna sadece 38 km uzaktadır. Ulanbatur başkent ve ülkenin en büyük şehri olup yaklaşık olarak burada ülke nüfusun % 45’i yaşamaktadır. Moğolistan’ın siyasal sistemi parlamenter cumhuriyettir.

Bugünkü Moğolistan toprakları geçmişte Hunlar, Sien-Piler, Cücenler ve daha sonra Göktürkler gibi imparatorluklar tarafından yönetilmiştir. Moğol İmparatorluğu ise 1206 yılında Cengiz Han tarafından kurulmuştur. 16. ve 17. yüzyıllarda Moğollar Tibet Budizmi’nden etkilenmişlerdir. 17. yüzyılın sonlarında, Moğolistan’ın büyük bir kısmı Qing Hanedanı’nın yönetimi altına girmiştir. 1911 yılında Qing Hanedanı’nın yıkılışı sırasında, Moğolistan bağımsızlığını ilan etmiş, fakat 1921 yılına kadar de-facto bağımsızlığını kabul ettirmekle ve 1945 yılına kadar uluslararası tanınmayı kazanmakla uğraşmak zorunda kalmıştır. Sonuç olarak güçlü Rus ve Sovyet kuvvetlerine maruz kalmıştır. 1924 yılında Moğol Halk Cumhuriyeti ilan edilmiş ve Moğol politikası aynı dönemdeki Sovyet politikasını takip etmiştir. 1989 yılının sonlarında Doğu Avrupa’daki komünist rejimlerinin çökmesinin ardından 1990 yılının başlarında Moğolistan’da Demokratik Devrim gerçekleşmiştir. Böylece Moğolistan’da çok partili sistem başlamış, 1992’de yeni bir anayasa kabul edilmiş ve serbest piyasa ekonomisine geçilmiştir.Yüzölçümü 1,564,116 kilometre kare, nüfusu 2.75 milyon civarı olan Moğolistan, en büyük yüzölçüme sahip 19. ülke ve en seyrek nüfuslu ülkedir. Ayrıca Kazakistan’dan sonra denize kıyısı olmayan en büyük ikinci ülkedir. Ülke çok az ekilebilir toprağa sahiptir. Topraklarının çoğu bozkırdır. Kuzey ve batıda dağlar vardır ve güneyde Gobi Çölü vardır. Yaklaşık olarak nüfusun % 30’u göçebe veya yarı göçebedir. Nüfusunun çoğunluğu Moğol olup, halkın dini Tibet Budizmi’dir. Moğollar dışında Kazaklar ve Tuvalar ülkede yaşamaktadır. Bu halklar genellikle batıdadır.

MOĞOLİSTAN ÇAY KÜLTÜRÜ

Moğol halkı tarihten bu yana göçebe bir yaşam sürüyor. Bu açıdan ticarette paranın yanı sıra takas edebilecekleri maddeler de oldukça değerli olagelmiştir. Moğollar çayın yiyecek, içecek ve ticari değeri olan bir madde olduklarını keşfettikten sonra çay kıymetli hale gelmiştir. Moğol İmparatorluğu’nun hakimiyeti süresince imparatorluğun ticaret yollarına da hakim olması nedeniyle çay ticaretin ve hayatın bir parçası durumundadır. Ancak sonraki egemen güçler eski egemenliklerle bağlarını koparmak için o zaman değerli olan maddelere değer vermemiş ve yeni arayışlar içinde olmuştur. Bu nedenle çay “sıradan” bir ticari mal olarak görülmüş ve egemen sınıflar tarafından göz ardı edilmiştir. 1636’da Birinci Çar Michael tarafından Moğol halkının Altan hanına gönderilen elçiye yaklaşık 115 kg ağırlığında çay hediye edilmiş ve elçi bu çayı Rusya’ya götürmüştür. Böylece çay bir üst sınıf hediyesi olarak ve dolayısıyla kıymete binerek geri dönmüştür.

Lütfen Kitabımız için Tıklayınız!

 

Okunma 2981 defa

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

Tweet DünyaÇayEvi

Parse Error: Specification mandate value for attribute data-aria-label-part
09:23AM Apr 24